De methode Participatieve Werkaanpassing

Participatieve ergonomie Participatieve ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens (ergonomie), samen met de juiste betrokkenen (participanten). Doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen om zo gezond en klachtenvrij werken weer mogelijk te maken. Een gedegen bronaanpak is voor het oplossen of verbeteren van werkgerelateerde gezondheidsklachten het meest effectief. Dat betekent… Lees verder De methode Participatieve Werkaanpassing