De methode Participatieve Werkaanpassing

On 5 maart 2018 by Marleen Diemel

Participatieve ergonomie

Participatieve ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens (ergonomie), samen met de juiste betrokkenen (participanten). Doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen om zo gezond en klachtenvrij werken weer mogelijk te maken.

Een gedegen bronaanpak is voor het oplossen of verbeteren van werkgerelateerde gezondheidsklachten het meest effectief. Dat betekent dat de oorzaak op het werk wordt aangepakt en niet het gevolg (therapie/behandeling ).

participatieve werkaanpassing

Methode participatieve werkaanpassing (PWA)

De methode Participatieve Werkaanpassing is een stapsgewijze aanpak om werknemer en werkgever of leidinggevende onder begeleiding van een procesbegeleider (Arbo-deskundige/bedrijfsfysiotherapeut) te laten komen tot een plan van werkaanpassingen die dreigend verzuim voorkomen of snelle terugkeer bij ziekteverzuim naar het werk mogelijk maken.

Onder werkaanpassing verstaan we: technische aanpassingen (werkplek, arbeidsmiddelen), organisatorische aanpassingen (werktijden, werkmethode, werkgedrag) en individu-gerichte aanpassingen of training (werkwijze, werktechniek)

Stappenplan PWA

Stap 1. Voorbereiden interventie (creëren draagvlak, voorwaarden, faciliteiten)
Stap 2. Intake /screening
Stap 3. Werkplekonderzoek: functie-taak-handelingen analyse & inventariseren knelpunten en oplossingen
Stap 4. Driegesprek met participanten: bespreken knelpunten, prioritering en haalbaarheid oplossingen
Stap 5. Plan van aanpassingen opstellen, uitvoeren en borgen
Stap 6. Evalueren, afronden, rapportage

Deze methode is wetenschappelijk getoetst, leidt tot goede resultaten en is kosteneffectief. Stichting IZZ ondersteunt deze methode als belangenbehartiger van werknemers en werkgevers werkzaam in de zorg. Doel is de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden in de zorg verbeteren.

Ergo Exam Bedrijfsfysiotherapie 

Ergo Exam legt een sterke nadruk op preventie van klachten. De zorgvraag en langetermijn-gezondheid van individuele mondzorgverleners staat bij ons centraal. Wij besteden daarom veel aandacht aan voorlichting over ergonomisch, gezond én comfortabel werken en geven heldere informatie. Als bedrijfsfysiotherapeuten zijn wij al 15 jaar actief in de Mondzorg en gecertificeerd om deze methode uit te voeren.

Comments are closed.