Teamtraining Ergonomie

Leer gezond, ergonomisch, klachtenvrij werken

Waarom een training?

Bijna elke werkgever krijgt weleens te maken met kort of langdurige gezondheidsproblemen bij medewerkers. Goede voorlichting over een gezonde werkhouding, werkgedrag en werkwijze is essentieel bij het succesvol voorkomen van klachten en/of verzuim. Ergonomie biedt hiervoor veel mogelijkheden. Wij helpen uw medewerkers graag op weg naar gemotiveerd gezond werken.

Teamtraining Ergonomie & Gezonde werkhouding

Tijdens de interactieve training bespreken we hoe je ergonomische maatregelen stapsgewijs kunt implementeren in de eigen werksetting, werkwijze en werkhouding. Onze doelstelling is om de grip op gezond, efficiënt en klachtenvrij werken te verhogen. Naast het theoretische gedeelte met heldere praktijkvoorbeelden, is er ruimte voor praktische oefeningen en advies op maat. Wij bieden veel eye-openers en handvatten m.b.t. ergonomisch werken, meer werkcomfort en het behoud van de werkgezondheid.

Wij verzorgen ook gastcolleges en -trainingen Ergonomie voor opleidingen!

gezonde werkhouding

Opzet Teamtraining Ergonomie

1.Theorie
In dit deel worden de uitgangspunten van ergonomisch werken, de aanpak van knelpunten rond fysieke belasting en de preventie van (werkgerelateerde) lichamelijke klachten besproken.

Aandachtspunten:

 • Fysieke arbeidsbelasting & effecten op het lichaam
 • Preventie en aanpak van lichamelijke klachten
 • Ergonomische basisprincipes en praktische tips voor:
  • Werkplekinrichting, arbeidsmiddelen, hulpmiddelen
  • Werkplek op- en instellen
  • Zit-expertise: basishouding & gezonde werkhouding
  • Werkwijze & werkgedrag
  • Werkorganisatie
 • Zichtoplossingen: werkbril of werken met een vergroting
 • Beweegadviezen: micro- en minipauze-oefeningen
 • Foto-analyse werkhouding versus behandelopstelling

2. Praktijk
Verschillende aspecten uit de theorie worden in de praktijk gedemonstreerd en geoefend.

Stappenplan ergonomie:

 • Werkplek en werkstoel op maat instellen
 • Ergonomische werkopstelling & werkhouding
 • Tips voor een optimale werkwijze

Duur : 2 ½ -3 uur

Heeft u interesse? Neem contact met ons op voor informatie of een offerte.

Comments are closed.